สๅวไม่มีเเม สก์

 

11 พฤษภาคม 64 เพจ ทน ายเกิ ดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ข้อความระบุว่า จากกรณีหญิงพาลู กซ้อนจักรย านไปตลาดไม่ใส่แมสก์ แม่ค้ าเตื อนเกิดป ากเสี ยงกัน หญิงร ายนี้ยอมรับผิดที่ไม่ใส่แมสก์ แต่แมสก์ผ้ าข าดระหว่างเดินทาง แม่ค้ าเตื อนก็เข้ าใจ แต่แม่ค้ าด่ าหน้า ด้ า น เลยเดื อด ศ าลแขวงนนทบุรี สั่ งปรั บ1000 บาท

แต่หญิงร ายนี้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแถมลู ก ตั วเล็กๆวิ่งตา มอีก4คนเป็นพ รว น หากไม่มีเงินจ่ายค่าปรั บก็ต้ องติ ดคุ ก เด็กๆทำไงดี เราโท รหาสามีหญิงคนนี้บอกช่วยด้วยพี่

ผมตกงานพึ่งทำงานได้วันแรก ไม่มีเงินครับ ถ้าเมี ยติด คุ กผมไม่มีคนดูลู ก สายแมสก์มันข าดไม่ได้ตั้งใจพี่ก็ผิดจริงแหละ แต่พวกเราไม่มีเงิน

มีผู้ใจบุ ญ ไปจ่ายค่ าปรั บให้หญิงร ายนี้ และเอ า แมสก์ไปให้หล ายกล่อง พร้อมทั้งให้ค่ารถกลับบ้านพร้อมกับลู ก4คน ชีวิตต้นทุนมั นต่างกัน อย่างน้อยหญิงคนนี้เธอทำผิดก็ยอมรับผิด แต่สงส ารเด็กๆ วันนี้ถามเด็กว่า ห นูกินข้ าวเช้ ากับอะไร เด็กบอกว่า กินข้ าวกับมาม่า พรุ่งนี้จะเอ าข้ าวและไ ข่ไปให้เด็ กน้อ ย ผิดถูกว่ากันไป แต่สงส ารเด็กน้อยแหละ ไม่ได้หิ วแส งนะแค่มาเล่ าให้ฟัง อย่างน้อยคนทำผิด ยอมรับผิด นะจ๊ะ

0 Response to "สๅวไม่มีเเม สก์"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel